Doçentlik ve Akademik Yükselme

Kongremize gönderilen ÖZET ve TAM METİNLER kör hakem yöntemiyle değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Hakem raporları arşivlenmektedir. Her bir kongre için ayrı ayrı Kongre Kitapları (ISBN'li) çıkarılarak kongre kitapları yayınlanacaktır.

Kongremiz uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından Doçentlik ve akademik yükselme kriterlerine (profesörlük, öğretim üyeliği/görevliliği atamaları) sahiptir.

Kongrenin 2020 teşvik kriterlerine uygun olabilmesi için katılımcılarının en az %51'inin yabancı olması gerekmektedir. Şayet bu oran sağlanamazsa teşvike uygun yayın imkanlarından faydalanabilirsiniz.

 All rights are reserved ©